Search Pharmacy

Locate a pharmacy for the medication you are searching for. Enter a drug name in the search box or search using the A to Z index. Once your medication is located, click on the "Search Pharmacies" button.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Drugs and Medications


Search for your medications by selecting the first letter of the drug below.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZSearch Results for 'k'


K-Cor - 5mg 10mg

K-Dur - SR - 20meq

K-lease - ER - 8meq 10meq

K-Lyte Fruit - Fruit - 25meq

K-Lyte Orange - Orange - 25meq

K-tab - ER - 8meq 10meq

K-Tabs - 10meq 20meq 8meq

Kaletra - 50mg/200mg

Kaluril - 5mg/50mg

Kamagra - 20mg 25mg 50mg 100mg

Kaon cl - ER - 8meq 10meq

Kaon cl-10 - ER - 8meq 10meq

Kapidex DR - DR - 60mg

Karvea - 75mg 150mg 300mg

Kayexalate - powder - 454g

Kdur - SR - 8meq 20meq

Keflet - 125mg 250mg 500mg

Keflex - 125mg 250mg 500mg

Keftab - 125mg 250mg 500mg

Kelnor - 2mg/0.3mg

Kemadrin - 2.5mg 5mg

Kemocarb - vial - 10mg/mL

Kemoplat -

Kemstro - 10mg 20mg

Kenacomb - cream - 100000IU/mL/1mg/2.5mg/0.25mg

Kenacort (I) - 4mg

Kenacort (I) - injection - 10mg/mL 40mg/mL

Kenacort (I) - cream - 0.1%

Kenalog - cream - 0.1%

Kenalog - injection - 10mg/mL 40mg/mL

Kenalog - 4mg

Kenalog - ointment - 0.1%

Kenalog in orabase - 4mg

Keoxifene - 60mg

Kepivance -

Keppra - 250mg 500mg 750mg 1000mg

Keppra - drops - 100mg/mL

Keppra XR - XR - 500mg

Kerlone - 10mg 20mg

Ketanov - drops - 0.5%

Ketanov - 10mg

Ketasma - 1mg 2mg

Ketek - 400mg

Ketidin - 60mg

Ketoconazole - shampoo - 2%

Ketoconazole - 200mg

Ketoconazole - cream - 2%

Ketoderm - cream - 2%

Ketoprofen - SA - 50mg 100mg 200mg

Ketoprofen - 50mg 100mg 200mg

Ketorol - 10mg

Ketorolac - 10mg

Ketorolac Ophtal - solution - 0.4%

Ketorolac Tromethamine - drops - 0.5%

Ketorolac Tromethamine - 10mg

Ketorolac Tromethamine - solution - 0.4%

Ketotifen Fumarate - solution - 0.25mg/mL

Ketotifen Fumarate - drops - 0.05% 0.1%

Ketotifen Fumarate - 1mg 2mg

Ketotifen Fumarate - syrup - 1mg/5mL

Ketozole - cream - 2%

Kidrolase - vial - 5000IU 10000IU

Kinetal - SA - 400mg

Kivexa - 600mg/300mg

Klacid - 250mg 500mg

Klaron - lotion - 10%

Klomen - 25mg 50mg 100mg

Klor-con - ER - 10meq

Klor-con 8 - ER - 8meq

Klor-con m10 - 10meq

Klor-con m20 - 20meq

Kloromin - 4mg

Klotrix - ER - 8meq 10meq

Kondro OD - 500mg 1500mg

Korandil - 5mg 10mg

Korec - 5mg 10mg 20mg 40mg

KORLYM - 200mg

Korostatin - vaginal - 100000U

Kytril - vial - 1mg/mL 3mg/3mL

Kytril - 1mg